ใหม่ รถบรรทุกอีซูซุ รุ่น MIMAMORI
อัจฉริยะเพื่อการขนส่ง

mimamori
mimamori-truck

วิเคราะห์

พฤติกรรมการขับขี่ ประเมินผลให้คะแนนอย่างเป็นธรรม

ทำรายงาน

รูปแบบหลากหลาย ข้อมูลแม่นยำ ลดภาระการทำงาน

ให้คำแนะนำ

เพื่อพัฒนาวิธีการขับขี่ ประหยัดขึ้น ปลอดภัยขึ้น

" มิมาโมริ " ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและพัฒนาพนักงานขับรถ

รถอีซูซุรุ่น MIMAMORI คือรถอัจฉริยะเพื่อการขนส่งโดยแท้เพราะมีระบบอัจฉริยะที่จะช่วยท่านวิเคราะห์ ประเมินผล ช่วยท่านทำรายงาน และยังให้คำแนะนำอีกมากมายฟังก์ชันทั้งหมดนี้ จะช่วยพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกของท่าน ให้เป็นมืออาชีพในการขับอย่างประหยัดและปลอดภัยปลอดภัยทั้งรถ สินค้า และน้ำมันของท่านที่มักจะหายบ่อยๆผลลัพธ์ก็คือ ท่านจะลดต้นทุนการขนส่งได้ เปลี่ยนต้นทุนเป็นผลกำไรอย่างเห็นผล


control-truck
วิเคราะห์พฤติกรรม การขับขี่จากตัวรถ

Mimamori-Sever
ประมวลผลที่ MIMAMORI SERVER

control-truck
แสดงผลการขับขี่ผ่านรายงาน

Mimamori-web-application
ใช้งานผ่านเว็บไชต์

จุดเด่น 4 ประการของรถอีซูซุรุ่น MIMAMORI


fuel-eco
safety
effcicency
security

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับรถวัตถุอันตราย
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

truck-hazard
license-card

ระยะเวลาคืนทุน

ก่อนใช้ MIMAMORI หลังใช้ MIMAMORI
ระยะทางต่อปี (กม.) 120,000 ระยะทางต่อปี (กม.) 120,000
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (กม./ลิตร) 3.20 อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (กม./ลิตร) 3.50
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ต่อเดือน (ลิตร) 37,500 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ต่อเดือน (ลิตร) 34,286
ค่าเชื้อเพลิง (บาท) 30 ค่าเชื้อเพลิง (บาท) 30
ค่าเชื้อเพลิงต่อปี (A)(บาท/คัน) 1,125,000 ค่าเชื้อเพลิงต่อปี (B)(บาท/คัน) 1,028,580
 
ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง 1ปี

MIMAMORI fee ( บาท ) 9,500

Net Profit from MIMAMORI(บาท) 86,920

กำไรสุทธิ ( หลังหัก Incentive ) 43,460 บาท

 
ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง 5ปี

MIMAMORI fee ( บาท ) 47,500

Net Profit from MIMAMORI(บาท) 434,600

กำไรสุทธิ ( หลังหัก Incentive ) 217,300 บาทMIMAMORI ไม่ใช่ GPS !!!

MIMAMORI
GPS
ระบบการพัฒนาการขับขี่
เพื่อลดต้นทุน /เพิ่มความปลอดภัย
ระบบการติดตามรถ
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่
 • วัดอัตรากินน้ำมันที่แม่นยำ
 • ทำรายงานในหลายรูปแบบ
 • เสียงเตือนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
 • ให้คะแนน (ประหยัด/ปลอดภัย)
 • ให้คำแนะนำ
 • ดูตำแหน่งรถ
 • ประวัติเส้นทาง
 • กำหนดพื้นที่ควบคุม
 • ออกแบบ software ตามความ ต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • บันทึกตำแหน่งของรถอย่างละเอียด
 • การบริหารเส้นทางขนส่ง
 • ดูตำแหน่งรถ
 • ประวัติเส้นทาง
 • กำหนดพื้นที่ควบคุม
คืนทุนได้ จากการพัฒนาผู้ขับขี่
คืนทุนไม่ได้ ต้นทุนเท่าเดิม